Το QLP – QLS Learning Profile  είναι ένα ψυχομετρικό τεστ διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου. Διερευνά τους εναλλακτικούς τύπους ευφυΐας που διαθέτει ο κάθε μαθητής και σύμφωνα με το ποιοι είναι περισσότερο αναπτυγμένοι, παρουσιάζει ενδεικνυόμενους τρόπους μελέτης, αλλά και εξατομικευμένης διδασκαλίας. Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει», με αποτέλεσμα:  

  • Να προετοιμάζεται για τα μαθήματά του δίχως άγχος 

  • Να βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος 

  • Να μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν 

  • Να θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία 

  • Να διαβάζει χωρίς να αφήνει κενά στα μαθήματά του 

  • Να συστηματοποιεί το διάβασμα του 

  • Να έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση  

  • ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ.  

Το Τεστ γίνεται στον Υπολογιστή του κάθε QLS σχολείου με κωδικό που δίνεται σε κάθε μαθητή μας. Χρειάζεται 30-45 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Ο μαθητής απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων στον υπολογιστή και λαμβάνει –σε μερικές ημέρες- την επίσημη αξιολόγηση και το μαθησιακό του προφίλ από το ΑRISTON  Test. 

Το QLP -QLS Learning Profile είναι σταθμισμένο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμο σε 11 γλώσσες: Αγγλικά , Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ουγγαρικά, Βουλγαρικά, Ρωσικά, Σερβικά, Τουρκικά, Μογγολικά. 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ.  

Οι καθηγητές μας έχουν λάβει εκπαίδευση για να διδάσκουν προσαρμόζοντας την διδασκαλία τους στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών της τάξης τους. H γνώση του μαθησιακού προφίλ των μαθητών μας δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή ώστε να πετύχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

QLP_Banner(Types)_200X80cm for QLP page

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το QLS Learning Profile, ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://www.qls.gr/the-qls-way/qlp/